Tietosuoja ja rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hymy designin henkilötietolain 10§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 06.03.2021

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hymy Design

Y-tunnus: 3154635-6

Osoite: Cygnaeuksenkatu 7B18 

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 0442727139

Sähköpostiosoite: hymykorut@gmail.com

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yritys: Hymy Design

Nimi: Sonja Heikkilä

Puhelinnumero: 0442727139

Sähköpostiosoite: hymykorut@gmail.com

 

 Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri Hymy design

 

 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään Hymy designin verkkokaupasta ostettujen tuotteiden toimitus- ja maksujärjestelyjä varten sekä markkinointiin.

 

 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä tietoja tilatuista tuotteista ja niiden toimittamisesta ja laskutuksesta. 

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauslomakkeella.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä pitää huolen siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin pitäjällä on vain oikeus luovutettuihin tietoihin. 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietojen oikaisupyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

 Evästeiden käyttö
Sivustomme käyttää evästeitä, joiden avulla voimme seurata mm. sivukäyttäytymista ja käyttäjäliikennettä. Näiden avulla voimme parantaa käyttökokemusta ja palveluamme. Sivustolla käytetään Shopifyn ja Google Analyticsin toteuttamia evästeitä. 

 

Voimassa 06.03.2021 alkaen